Kuchnia Wrocławia - Dziedzictwo Kulinarne Dolnego Śląska
Restauracje
Mniejszości narodowe
Młodzi kreatorzy
Imprezy
Trendy
Zespół Szkół Gastronomicznych
Potrawy Regionalne
Poniedziałek, 28 Październik, 2013

Dziedzictwo Kulinarne Dolnego Śląska

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizowały wojewódzką konferencję Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego na Dolnym Śląsku (24-15 października).
W sesji wyjazdowej wzięli udział członkowie i potencjalni członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska oraz specjaliści terenowi zajmujący tematyką produktów regionalnych, tradycyjnych, lokalnych i ekologicznych.
- A A A +
Drukuj Drukuj
 E-mail  E-mail
RSS RSS
Przypomnijmy: Dolny Śląsk jest pełnoprawnym, certyfikowanym członkiem Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego od 2011 roku. Dziś w naszym regionie do Sieci należy blisko czterdzieści podmiotów. Są to lokalni producenci żywności, hotele, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne.

Konferencja – połączona z wizytami u kilku członków Sieci – była doskonałą okazją do wymiany poglądów, doświadczeń, „podpatrzenia” dobrych praktyk, a sukces firmy P.P.M.G. Galicja w Niemczy, Gospodarstwa Ekologicznego Kozia Łąka w Łomnicy, Gospodarstwa Rolnego – Agroturystyki Łomniczanka oraz producenta olejów Ol’Vita w Mysłakowie był dla uczestników sesji niezwykle silnym bodźcem do realizacji własnych „pomysłów” kulinarnych.

Wszystkim obecnym i przyszłym członkom Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska życzymy samych sukcesów!!!

 
 
Wróć ...
Kuchnia Wrocławia - Dziedzictwo Kulinarne Dolnego Śląska
.
Dolfil