Kuchnia Wrocławia
Restauracje
Mniejszości narodowe
Młodzi kreatorzy
Imprezy
Trendy
Zespół Szkół Gastronomicznych
Potrawy Regionalne
Współczesna Kuchnia

Współczesna kuchnia Wrocławia

2009-11-22
Zarówno dawna, jak i współczesna kuchnia Wrocławia jest spotkaniem wielu kultur kulinarnych. Można tu odnaleźć, jak nigdzie w kraju, kuchnię polską z jej wszystkimi regionalnymi odmianami, a ponadto różne kuchnie narodowe.
Ludność, która zamieszkała po drugiej wojnie światowej we Wrocławiu, wywodziła się z terenów całej Polski – głównie z Krakowskiego, Kieleckiego, Rzeszowskiego, Łódzkiego, Lubelskiego i Warszawskiego, a także z pobliskiej Wielkopolski. Drugą bardzo liczną grupę stanowiła ludność z dawnych Kresów Wschodnich – przede wszystkim z byłych województw: lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, a następnie z wołyńskiego i poleskiego oraz w mniejszym stopniu wileńskiego i nowogródzkiego. Trzecią grupę tworzyli reemigranci, ludzie powracający z dłuższych emigracji lub nawet potomkowie tych, którzy przed laty wyjechali w poszukiwaniu pracy. Byli to repatrianci z Francji, Belgii, byłej Jugosławii i Rumunii.
Odsłon: 3576
 Zobacz więcej ... 
Kuchnia Wrocławia
.
Dolfil