Kuchnia Wrocławia
Archeolodzy w kuchni
Historia
Lokale, których już nie ma
Zespół Szkół Gastronomicznych
Potrawy Regionalne
Archeolodzy w kuchni

Historia sztućców

2010-07-14
Sztućce to, według współczesnej terminologii, stołowe przybory używane przy jedzeniu do dzielenia nabierania i przenoszenia pokarmu do ust. Wpływ na ukształtowanie się różnych rodzajów sztućców miało zróżnicowanie potraw, ich konsystencja i rodzaj. Do podstawowych rodzajów sztućców należały łyżki, noże i widelce, oraz w miarę rozwoju wyposażenia stołu, również przybory służące do serwowania potraw jak chochle, szczypce, łopatki (informacje na temat historii sztućców pochodzą między innymi z artykułu pana Jacka A. Rochackiego artysty plastyka i złotnika: „Stare techniki wykonywania i zdobienia sztućców” wygłoszonego na seminarium w Kazimierzu, które odbyło się 26 i 27 października 2006 roku, a także z artykułu: ”Historia ewolucji sztućców” pani Joanny Paprockiej-Gajek kierownika Działu Sztuki w Muzeum Pałacu w Wilanowie, oraz z pracy Ryszarda Bobrowa: „Dawne sztućce”).
Odsłon: 2399
 Zobacz więcej ... 

Widelce

2010-07-14
Sztućcem który pojawił się i upowszechnił najpóźniej był widelec.
Forma widelca znana była już w starożytnej Grecji i Rzymie, najstarszą wzmiankę o nim znajdujemy u Homera, który podaje, że podczas pieczenia mięso nadziewano na pięciozębne widelce. Forma ta nie była również obca mieszkańcom terenów europejskiego barbaricum. Przyjmuje się jednak, iż widelce nie służyły wtedy do jedzenia ale do wyciągania potrawy z kotła, bądź przewracania pieczeni na ogniu. Nie były więc sensu stricte sztućcami.
Odsłon: 1936
 Zobacz więcej ... 

Łyżki

2010-07-09
Łyżki były najprawdopodobniej pierwszym przyrządem do jedzenia przeznaczonym tylko do tego celu. Używano ich do jedzenia potraw płynnych i półpłynnych. Już w starożytnym Rzymie używano dwóch rodzajów łyżek: pierwszy z nich zwany ligula, charakteryzował się trzonkiem w kształcie pręta i płytkim owalnym czerpakiem, drugi zaś zwany cochleare miał czerpak głębszy w kształcie miseczki.
Odsłon: 3471
 Zobacz więcej ... 

Noże

2010-06-23
Należą niewątpliwie do najstarszych sztućców. Ich najwcześniejsze formy wykonywane z krzemienia, datowane są na okres od ca 500.000 do około 10.000 lat p.n.e. czyli na okres paleolitu. W neolicie były one już odpowiednio retuszowane oraz oprawiane w oprawy z surowców organicznych.
Najpiękniejszy krzemienny nóż został odnaleziony w okolicach Dżebel el-Arak, niedaleko jednej z najstarszych egipskich nekropoli w Abydos. Został wykonany mniej więcej 5400 lat temu. Jego rękojeść jest zrobiona z kła hipopotama i pokryta misternym ornamentem.
Odsłon: 2402
 Zobacz więcej ... 

W średniowiecznej wrocławskiej kuchni

2009-11-17

Zaproponowaną rekonstrukcję warunków panujących w średniowiecznej wrocławskiej kuchni, opracowaną na  podstawie źródeł archeologicznych, ikonograficznych i pisanych, potraktujmy jako idealny model, mniej lub bardziej odbiegający od warunków panujących w jednostkowych obiektach.
Dotychczasowe badania archeologiczne stojących u frontu działki murowanych i drewnianych domów wrocławskich nie doprowadziły do ujawnienia pomieszczeń, które można byłoby uznać za kuchnie. Odkrywane w nich urządzenia ogniowe – paleniska, piece kopułowe czy otwarte paleniska – były raczej nie związane z przygotowywaniem pokarmów, lecz pełniły funkcję urządzeń grzewczych. Uzasadnione wydaje się przypuszczenie, że kuchnie średniowiecznych wrocławian znajdowały się w oficynach.

Odsłon: 5589
 Zobacz więcej ... 
Kuchnia Wrocławia
.
Dolfil